Informacje o Rogalinie

Rogalin był w latach 1768-1939 własność rodziny Raczyńskich, której swój obecny wygląd zawdzięcza duży zespół parkowo-pałacowy. W czasie II wojny światowej Niemcy zrabowali niemal całkowicie zabytkowe wyposażenie wnętrz, zniszczeniu uległ park. Rokokowe-klasycystyczny pałac budowano i przebudowywano od 1768 roku do końca XIX w. m.in. przy udziale królewskich architektów Dominika Merliniego i Jana Christiana Kamsetzera. Do tylnej fasady przylega niewielki ogród francuski, powstały wraz z pałacem w XVIII w. Dalej ciągnie się park krajobrazowy, w którym na "polanie zabytkowych dębów" rosną 3 pomnikowe drzewa - Lech, Czech i Rus o obwodach pni 8,7, 7,3 i 9 m, należące do skupiska pomnikowych "dębów rogalińskich", jednego z największych w Europie, wśród których 954 dęby zostały uznane za pomniki przyrody.

W latach 1908-12 wybudowano galerię w celu pomieszczenia prywatnych zbiorów malarstwa zgromadzonych przez Raczyńskich. Można tu zobaczyć obrazy przedstawicieli ważniejszych szkól i kierunków malarstwa polskiego i europejskiego z 2 poł. XIX w. i pocz. XX w., m.in. "Dziewicę Orleańską" Jana Matejki, obrazy Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego oraz malarzy francuskich i niemieckich.

W budynku powozowni z pocz. XIX w. można oglądać zbiór zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych. Muzeum w Rogalinie udostępnia ponadto zwiedzającym południe oficynę pałacu z łącznikiem, których wnętrza wyposażone są w meble, obrazy, rzeźby, przedmioty rzemiosła artystycznego, głównie z XVIII i XIX w. Na szczególną uwagę zasługuje salonik z portretami przedstawicieli rodu Raczyńskich. Wśród zgromadzonych tam dzieł sztuki znajdują się rzeźby przedstawiające "Napoleona" A. Canovy oraz "Ganimedesa z orłem" - dzieło B. Thorvaldsena. Planowane jest udostępnienie do zwiedzania całego pałacu.

Nieco oddalony od pałacu jest klasycystyczny budynek kaplicy z lat 1818-20 (wzorowanej na świątyni Maison Caree w Nimes we Francji z I w. p.n.e.), obecnie kościół parafialny św. Marcelego. W krypcie (neogotycka, z elementami mauretańskimi), gruntownie restaurowanej w 1991 roku, znajdują się tablice i sarkofagi pochowanych tu członków rodziny Raczyńskich. W 1993 roku spoczął tutaj Edward Raczyński (1891-1993),prezydent RP na Uchodźstwie.

Agroturystyka
W sąsiedztwie znajduje się gospodarstwo, w którym możecie Państwo obejrzeć zwierzęta domowe, spróbować jazdy konnej lub przejechać się bryczką.


Rogalin, Poznańska 1, Telefon/Fax (061) 813 80 13
restauracja@pod-debami.com.pl

created by gammanet | site credits